Adeziv mineral fleksibel

Adeziv mineral fleksibel me baze te cimentos se bardhe i destinuar per fiksimin e elementeve te polisterolit, vendosjen e rrjetes perforcuese si edhe nivelimin e siperfaqes se fasades komplet.

Pergatitja behet duke perzjere pluhrin me rreth 7 litra uje deri ne homogjenizim te plote. Masa lihet per 10 minuta pastaj perzihet perseri per te gjetur dendesine e duhur. Ngjitesei duhet te ruhet nga tharrja e parakohshme dhe ngrirja.