BK-POL

Përgatitja bëhet duke bërë përzierje të tërësishme me 15-20% të ujit. Sipërfaqja për aplikim duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe të mbushura me bazë BK. Aplikimi bëhet zakonisht me rul, në dy shtresa. Shtresa e dytë duhet aplikuar pasi të është tharë shtresa e parë plotësisht.
App. 0,2-0,3 kg / m2 për 2 shtresa.