FLEX ALU LP label

Category:

Në sajë të izolimit LP Isoflex ALU per çatite, fleta metalike mbron siperfaqet e mbuluara nga catia prej të nxehtit dhe diellit rrezatues,

duke reduktuar ngarkesën ngrohese në çati. Avull jane te padepertushem për shkak të veshjes prej alumini,

duke ventiluar hendekun ajror midis çati dhe shtreses se izolimit.

Për shkak të substratit shumështresore të polietilen dhe alumini anet e brendshme mund të përdoren si një barrierë.